CHLUMANYInvestor: Obec Chlumany
Projekt: 2010
Realizace: 2014
Plocha: 8.410 m2


Vytvoření rekreační zóny u rybníka s objektem volnočasových aktivit pro krátkodobou rekreaci; přírodě blízké dětské hřiště s využitím vrbových staveb, vytvoření nového atraktivního přístupu do vody, využití domácích druhů dřevin a starých odrůd ovocných stromů, environmentální výchovný aspekt.