KOMUNITNÍ ZAHRADA OTEVŘENÝ ŠPILBERK


Místo: Brno
Investor: Nadace Partnerství
Plocha: 3683 m2
Projekt: 2013
Realizace: 2014


Pěstovat si uprostřed města zeleninu, chovat zvířata, dělit se s ostatními a
zároveň zažívat město jako příjemné místo k životu kousek od domovních
dveří? To se jeví na první pohled v globalizovaném světě jako neobvyklý trend. Jako protiváha všedního uspěchaného dne vznikají dnes ve městech odpočinkové designové soukromé oázy jeho movitějších obyvatel – uzavřené světu.
Zahrada, o které pojednává tento projekt je jejich opakem; obrací se ke světu a vyrůstá tam, kde je momentálně cítit chaos a opuštěnost – přesto v samém centru moravské metropole.

Její aktéři zde budou také hledat klid, uzemnění, setkání s přírodou i lidmi a
konfrontovat se s tématy, které zahrada nabízí: lokální a zdravé jídlo, konzum, potravinový řetězec, ekonomická a ekologická krize, vzájemná podpora či sociální změny.
Projekt rozpracovává vizi městské farmy, zaměřenou na vzdělávání v oblasti udržitelné spotřeby. Návrh se odkazuje na historickou stopu užitkových zahrad řádu milosrdných sester Karla Boromejského a hraběte Silvy Taroucy, který zde začínal své slavné pěstitelské pokusy. Propojením řešeného území se zázemím ekologického centra Nadace partnerství Otevřená zahrada a hradem Špilberk vznikla unikátní infrastruktura pro široce pojaté environmentální vzdělávání, realizaci interpretačních programů, místně zakotveného učení pro aktivní zapojení veřejnosti.