VIDA!


Místo: Brno
Investor:  Moravian Science Centre Brno, p.o.
Spolupráce: Mgr. Art Petr Korecký, Ing. arch. Ivan Palacký
Projekt: 2017


Venkovní expozice rozšiřuje stávající vnitřní expozici VIDA science centra, jejímž konceptem bylo navodit atmosféru „mnohovrstevnaté otevřené krajiny, z které vyrůstají geometrické objekty. Venkovní expozice navazuje na tento koncept postupně odkrývané džungle plné záhadných předmětů, ale přináší jako novou kvalitu i vrstvu relaxační (Relax zóna) a společenskou (Pódium s letním kinem, prostory pro setkávání návštěvníků, venkovní tématické dílny, apod.). Ostrovy poskytují kontrastní zážitek vůči prostředí uvnitř, které je scénograficky dramatické s umělým nasvětlením. Venku se návštěvník ocitne na denním světle, exponáty jsou převážně mechanické.
Celkově jde o park, ve kterém lze v uzlových bodech objevovat a zakoušet základní fyzikální principy v relaxační atmosféře. Návrh stanovuje několik fixních prvků, které v důležitých bodech plochy vymezují prostor pro základní aktivity. Tyto prvky (Relax s kavárnou, vstup/výstup do expozice stávající fasádou, zvukopád a pódium s letním kinem) jsou sjednoceny jednoduchým ortogonálním tvaroslovím a barvou.
Tři velké tématické ostrovy jsou formovány volněji a tvoří tak přechod mezi racionální architekturou celého pavilónu a bohatou zelení s parkovými úpravami. Ostrovy jsou oproti okolnímu terénu vyzdviženy o 40 cm. Vyšší úroveň umožňuje integrovat dřevěné lavice pro sezení a zároveň odděluje vlastní hru s exponáty od společenské a logistické funkce meziprostorů, které mají sloužit pro setkávání návštěvníků.
Pódium – rozšiřuje vnitřní Divadlo vědy a přidává k němu funkci společenskou – může být využito pro venkovní večerní rauty, workshopy, koncerty, tématická divadelní představení atd.