Lucie Langová, M.Sc.

Nadšení pro práci krajinného architekta objevila během svého magisterského studia v Německu, na Technické Univerzitě v Mnichově.

Během studia se věnovala revitalizaci postindustriálních krajin a zelené infastruktuře. Snaží se, aby společným jmenovatelem našich projektů byl citlivý přístup k místu a šetrné zacházení se zdroji, které na Zemi máme k dispozici. Nejvíc je pro ni důležitá voda. Během studia pracovala jako zahradnice a poté jako projektant veřejných prostranství i soukromých zahrad.

Pokud se zrovna nestará o svoje děti a zahradu, toulá se po horách nebo tancuje. Hodně ji baví objevování „líných permakulturních“ alternativ v pěstování zeleniny a ovoce a zásobí tak nejen svoji rodinu zdravým jídlem.